Hiển thị một kết quả duy nhất

880,000
250,000
380,000
450,000
380,000
650,000
649,000
590,000